Akadálymentes változat
TELEHÁZ

Teleházunk, olyan információs szolgáltató központ, ami településünkön a helyi lakosok, kisközösségek, vállalkozók számára biztosítja a modern kommunikációs eszközökhöz való hozzáférést. „Mindenki irodájaként" szokták nevezni, hiszen itt bárki igénybe veheti a számítógépek, Internet, fax, stb. által elérhető szolgáltatásokat.


Működési jellemzőink 2014-ben

 1. Közhasznúság, "civilség", társadalmi kontroll: Teleházunk kiszolgálja a településen lévő kisebb közösségeket.
 2. Nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó szolgáltatásokat nyújt, a helyi közösségek testre szabhatják a Teleház feladatait.
 3. Közösségi színtér és a nyilvánosság fóruma: ez a helytörténeti információk gyűjtésétől, kalendárium szerkesztésén, a kistérség illetve a település gazdasági-társadalmi fejlesztését kiszolgáló információ-rendszeren át a helyi médiáig (újság), a falu életét dokumentáló foto- és videotékáig tartalomban igen sokszínű, széles rendeltetési körű, változatos technológiájú „memóriaszolgáltatás"-t jelent.
 4. Véleményüket a helyi közéletről, jó és rossz észrevételeket, építő jellegű kritikát is megfogalmazhatják a Teleház felhasználói, az Internet kiváló lehetőséget biztosít erre.
 5. Lakossági szolgáltatások mindenkinek: A Teleház tevékenysége mindenki számára igénybe vehető. Nem csak egy adott társadalmi csoport, réteg, zárt kör, szervezet szolgálatában áll. Mindenki számára hozzáférhető a közösségen belülről és kívülről egyaránt (focicsapat, Baba-mama Klub, Nyugdíjas Klub, egyházi közösségek, iskolai-baráti csoportok, egyének, stb.).
 6. Felelős, önálló, kompetens szervezet, vezető, szolgálat: A Teleházunk működése az igénybevevők számára kiszámítható, garantált szolgáltatásokban valósul meg, az önfenntartáshoz szükséges mértékű üzleti szellemmel párosul. A Teleház vezetője megfelelő, önálló döntési szabadsággal rendelkezik a szolgáltatások szervezésében, megvalósításában, az anyagi eszközök és egyéb rendelkezésre álló erőforrások felhasználásában. Kellő szabadsággal rendelkezik a források előteremtéséhez is. Kistelepülésről lévén szó, nem emelhetjük a tarifát, mondjuk a városi, fővárosi Internet-kávézók árszínvonaláig. Egy mindenki számára méltányos, költségeket fedező, árkalkulációt alkalmazunk a Teleházban.
 7. Korszerű információs és kommunikációs technológia: Az igénybevevők által közvetlenül, egyszerre többek által használható modern információs és kommunikációs eszközök révén a Teleházunk az információs társadalom egyfajta közösségi „belépési pontjaként" működik. 2009. áprilistól a települési honlap szerkesztését segíti. A szolgáltatási igényeknek megfelelő mennyiségi és minőségi teljesítéséhez szükséges technikai eszközökkel (pl. számítás-, iroda-, kommunikáció-, oktatás- és egyéb technika, jogtiszta szoftverek), azok biztonságos üzemeltetési feltételeivel rendelkezünk. Megfelelünk az Internet elérés, a multimédia és a kellő számú számítógépes munkahely alapvető kritériumainak.
 8. A Teleházban 14 db számítógép áll rendelkezésre, melyek internetezésre, irodai feladatok ellátására, multimédiás játékokra, szórakozásra egyaránt használhatóak. Egy fénymásoló, fax, nyomtató, és szkenner (lapolvasó) is várja a felhasználókat. Az adatok műholdon keresztül jönnek.

Alapszolgáltatásaink 2014-ben

 1. Civil szervezetek kiszolgálása, központja: A Teleházunk alkalmas arra, hogy a település civil szerveződéseinek otthona, kiszolgálója lehessen, hogy ne kényszerüljön egy-egy új szervezet, csoport az erejét meghaladó intézményépítésre, fenntartásra. A Teleházban megbeszéléseket lehet tartani, lehet pályázatot írni, ahhoz szükséges nyomtatványokat letölteni, kinyomtatni, lehet információt gyűjteni, lehetőségekről tájékozódni, a legfrissebb hírekhez hozzájutni.
 2. Ügyintézési segítségnyújtás, közreműködés: A hatékonyan elérhető információkat fel használjuk arra, hogy a polgárok ügyei a lehető legegyszerűbben, legolcsóbban, a legkevesebb utánjárással intéződjenek el. Földhivatal, gépjármű-és lakcímnyilvántartás, Adóhivatal, hitelintézetek, pénzintézetek, különböző szolgáltatók (víz-, gáz-, telefoncégek, stb.) ügyfélszolgálatai érhetőek el a Teleházból.
 3. Internet elérési lehetőség: Hozzáférhető az Internet mindazok számára, akik ezt saját maguk nem tudják, vagy akarják - otthonaikban - megoldani. A Teleház nemcsak bekapcsolja őket is a világhálóba, hanem segítséget is nyújt, hogy azt a legjobb módon tudják saját céljaikra hasznosítani.
 4. Elektronikus levelezés a polgárok számára: A Teleházunkon keresztül a lakosság tagjai elektronikus levelezési lehetőséghez jutnak, méghozzá úgy, hogy saját - senki más által nem hozzáférhető elektronikus levélcímmel rendelkezhetnek.
 5. Közhasznú tájékoztatás: Az országos, területi és helyi közhasznú információk módszeres gyűjtése és célirányos rendelkezésre bocsátása az érdeklődők számára nemcsak elektronikus, hanem hagyományos eszközök (pl. hirdetőtábla, újság) használatával. Szükség esetén menetrendek, időjárási adatok, szállás-, étterem, egyéb turisztikai adatok, programok, háttér információk, választás, helyi közélet, helyi fejlesztések, projektek, lakosságot érintő önkormányzati döntések, stb. adatait is nyilvánosságra hozzuk.
 6. Helyi hirdetés, hírközpont: A Teleház a helyi hírek gyűjtőhelye, közvetítője a közösségen belül és kívül, felületeket biztosít az üzleti, közcélú állami és civil hirdetések közzétételéhez a legkülönbözőbb formákban (újság, honlap).
 7. Irodai szolgáltatás (pl. irodatér, fax, másolás): A "mindenki irodája" funkció alapvető, az egyik legszélesebb körben igényelt szolgáltatás, s fontos a technikai infrastruktúra lehető legjobb kihasználása, fenntarthatóságának biztosítása szempontjából is.
 8. Multimédia használat: A korszerű eszközök alapfunkciója a multimédia, mely számos ráépülő szolgáltatás lehetőségét teremti meg a tájékozódás, munka, szórakozás területén. A multimédia és az Internet használat együttesen a távoktatás alapvető technikai feltétele. Távoktatással az is tanulhat, a ki egyébként a közlekedés nehézségei, élethelyzete (betegség, kisbaba, nagycsalád, stb.) miatt kimaradt eddig a felnőttképzésből. Ma már számos szakképzés, főiskola, egyetem, illetve egyéb intézmény foglalkozik távoktatással.
 9. Számítógépes játék: A Teleházban lehetőséget biztosítunk a számítógépes játékra valamennyi korosztály számára. A játék, szórakozás fontos lépés az új információs és kommunikációs kultúra terjesztésében.
 10. Számítógépes munkák elvégzése: A számítógéppel való munka lehetősége a Teleházunkban biztosítva van, beleértve a távmunka végzés feltételeit is. Ez eseti és rendszeres eszközhasználatot egyaránt jelenthet. Távmunka lehetőségek speciális szakértelemhez kötöttek, s számos helyen megtalálhatók az Interneten.

Kedvezmények igénybevétele
A szolgáltatásokat kedvezményes vagy önköltségi áron, számítógép használatot pedig kedvezménnyel vagy teljesen díjmentesen vehetik igénybe a Teleház:

 • társadalmi segítői, a végzett munka értékében, vagy időtartamában;
 • támogatói, a támogatás mértékének arányában.

Ki lehet társadalmi segítő:

 • mindenki, aki kedvet érez hozzá, hogy a Teleház, vagy rajta keresztül a közösség számára bármilyen tevékenységet végezzen, amely közvetve vagy közvetlenül, de hozzájárul emberek élethelyzetének javításához, problémájuk megoldásához, vagy a közösség valamely részének, vagy egésze számára hasznos;
 • aki tevékenységével hozzá járul a Teleház működéséhez vagy működési feltételeinek javításához.

Ki lehet támogató:

 • mindenki, aki támogatásával (amely lehet: anyagi v. egyéb természetű, pl. valamilyen számítástechnikai eszköz, irodabútor, stb.) hozzájárul a Teleház működéséhez vagy működési feltételeinek javításához, vagy a támogatása közvetve vagy közvetlenül, de hozzájárul emberek élethelyzetének javításához, problémájuk megoldásához, vagy a közösség valamely része vagy az egésze számára hasznos.

Közlemény:

Várjuk azon személyek jelentkezését, akik a szolgáltatásaink bővítéséhez tevékenységükkel, ötleteikkel hozzá tudnak járulni, vagy egy új (a Teleház jegyzékben nem szereplő) szolgáltatásra tartanának igényt. Akiket kiemelten várunk:

 • A községi hírmondóba cikkeket, híreket író, és újságterjesztő önkénteseket.
 • A Teleház programjainak megvalósítását segítő önkénteseket.

Teleházunk szolgáltatási jegyzéke itt tölthető le.