Tiszagyenda Község honlapja

Hírek » Hulladék Elhelyezése A Településen Szigorúan Tilos!

archív

Polgármesteri Hivatal
5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton értesítem ismételten a lakosságot, hogy Tiszagyenda Község Önkormányzatának közigazgatási területén nem üzemel hulladéklerakó.

HULLADÉK ELHELYEZÉSE A TELEPÜLÉSEN SZIGORÚAN TILOS!

Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez, vagy hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, hozzájárulástól eltérő módon végez, vagy végeztet, illetve a környezet elemeit a külön jogszabályban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Legközelebb lévő, engedéllyel rendelkező hulladéklerakó a Tiszafüreden található Tisza-Tavi Regionális Hulladéklerakó, ahová beszállítható a következő hulladék:

Amennyiben nem kívánja beszállíttatni a hulladéklerakóba az ingatlanán képződött hulladékot, annak elszállítására konténert rendelhet a Remondis Tisza Kft-től az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszámok:
Központ: 59 510010
Ügyfélszolgálat: 59 510011
Fax: 59 510019
Lerakó: 20 4737977

Email címek:
Általános információk: remondis.tisza@remondis.hu
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalattisza@remondis.hu
Lerakó: gyarmati.imre@remondis.hu

Levélcím:
5350 Tiszafüred, Pf. 37.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a konténer rendelés nem váltja ki a heti egyszeri kommunális hulladék szállítási költségét, az azon felül értendő!!!!