Tiszagyenda Község honlapja

CIVIL SZERVEZETEK

Tiszagyenda Község közigazgatási területén működő civil szervezetek, alapítványok
Sárközi Alapítvány
Tiszagyendáért Alapítvány
Tiszagyendai Polgárőr Egyesület
Székhelye:Tiszagyenda
Cím:5233 Tiszagyenda, Szent Mihály út 20.
Megye:Jász-Nagykun-Szolnok
Aláírásra jogosult neve:Simai Mihály (ügyvezető elnök)
Telefonszáma(i):56/439-122, 30/621-2007
Faxszám:56/439-221
Gazdaságvezető:Vígh László
Telefonszáma:56/439-122
Szolgálatvezető:Kocsis Jánosné
PEB-elnök:Busi Antal
Számlavezető pénzintézet neve:OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Kunhegyesi fiókja
Számlaszáma:11745145-20006785
Bírósági nyilvántartásba vétel száma:Pk.62.905/2002/2, 2002.04.30.
Ideje:2002.04.30.
Hatósági engedély száma:1791
Ideje:2002.04.30.
Egyesület adószáma:18836365-1-16

Tiszagyenda történelmileg a Tisza mentéhez tartozó kistelepülés, ám a Tiszát elszabályozták mellőlünk.
Községünk nagyon hátrányos településekkel határos. Az onnét községünkbe látogató hívatlan vendégek okán érezte úgy az Alapító Tagság, hogy létrehozza ezt az Egyesületet.

Egyesületünk jelenleg 52 taggal működik. Működésünk az éjszakai járőr-szolgálatból, a rendezvények biztosításából és a rendőrséggel közös akciókból áll. Tagjaink saját szabadidejükben gépjárműveikkel és üzemanyagukkal járják éjszakánként a Községet, ezzel is hozzájárulva a lakosok biztonságérzetéhez. Érezhetően visszaesett a bűnesetek száma Egyesületünk megalakulása óta. Szoros kapcsolatot ápolunk a Faluőrséggel, a Településőrökkel és a Rendőrséggel.

2009-ben végre Tiszagyendán egy új, fiatal, agilis körzeti megbízott lépett szolgálatba. Helyben lakása megoldott, hisz a Képviselő-testület szolgálati lakást biztosított számára. A Képviselő-testülettel és Pisók István polgármester úrral korrekt és jó a kapcsolatunk.

2009-ben részt vettünk 3 fővel az OPSZ JNSZ megyei közgyűlésén. A májusfa-állítás idején fokozott járőr-szolgálatot láttunk el. Részt vettünk május elseje megszervezésében és lebonyolításában, mely 20 éve nem volt a Községben. Egyesületünk „szakácsnői“ meg is nyerték a Főzőversenyt. A P-NIVO-BETON EXPRESSZ Nemzetközi Kerékpárversenyen biztosítottuk a rendezvényt, az útvonalat a rekkenő hőségben. A Falunapi rendezvényt is biztosítottuk mind a két napon. Novemberben egy sikeres Jótékonysági estet szerveztünk, amelyre az adományozóknak megköszönjük pénzbeli és természetbeli adományaikat. Halottak napján a temetőket fokozottan felügyeltük. Postai kézbesítőket kísértük, biztosítottuk.

Községünk bűnügyileg az utóbbi években nem a legfertőzöttebbek közé tartozik, de az utóbbi időben tapasztalható és várható gazdasági válság, és annak szociális következményei nagy mértékben megemelhetik az ún. „megélhetési bűnözést“. A 2010-es év választásokat hoz, ezeket a választásokat is biztosítanunk kell.

A várható sok rendezvény s a Polgárőrséggel szembeni elvárások: egységes egyenruha, a rendezvények biztosítása, nappali posztos-szolgálat, éjszakai járőr-szolgálatok, és közös akciók a Rendőrséggel. Ezek fokozottan igénybe veszik tagságunkat, s az Egyesület szerény anyagi körülményeit. Egyesületünk köszönettel vesz mindenféle segítséget.Simai Mihály
egyesületi-elnök

Tiszagyenda Községi Sportkör
TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft.
Cég székhelye: 5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 20.
Telefonszáma: 0656/439-122
Társaság alapítója: Tiszagyenda Község Önkormányzata
Képviseletre jogosult neve: Pisók István

Cg.16-09-012178
Adószáma: 22728797-2-16

Ügyvezető: Gődér Roland megbízási jogviszony keretében, megbízási díja bruttó 40.000.- Ft, egyéb juttatásban nem részesül. Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatásban nem részesül.
Könyvvizsgáló: KONTROLLPONT Számviteli és Könyvvizsgáló Betéti Társaság
Felügyelőbizottsági tagok:
  • Borbély Mihály tag(megbízatás kezdete: 2015. április 28. - megbízatás vége: 2020. április 28.)
  • Horváth László tag (megbízatás kezdete: 2015. április 28. - megbízatás vége: 2020. április 28.)
  • Varga Sándor tag (megbízatás kezdete: 2015. április 28. - megbízatás vége: 2020. április 28.)
Felügyelő bizottsági tagok megbízási díjban, egyéb juttatásban nem részesülnek. Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatásban nem részesülnek. Munkaviszonyban álló személy nincs a Kft-nél.
Fő tevékenység: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása /közhasznú/
  • A Képviselő-testületi határozat a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról itt tölthető le.
  • A Képviselő-testületi határozat a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról itt tölthető le.
  • A cégkivonat itt tölthető le.
  • A cégbírósági végzés itt tölthető le.
  • Az alapító okirat itt tölthető le.
Válaszúton Alapítvány